Thẻ tìm kiếm: hàm giả

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN HÀM THÁO LẮP

Hàm răng giả tháo lắp bao gồm răng thay thế vùng răng đã mất gắn trên khung nhựa dẻo có màu hồng hoặc màu tương tự lợi, đôi khi được nối với nhau bằng khung kim loại. Làm răng hàm giả tháo lắp khi một hoặc nhiều răng tự nhiên bị mất. Hàm tháo lắp …