Thẻ tìm kiếm: điều trị

ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM

Rối loạn khớp thái dương hàm là một tập hợp các rối loạn chức năng khớp, cơ vùng đầu mặt dẫn đến tình trạng đau khớp, đau cơ, đau đầu, ù tai, tiếng kêu khớp, hạn chế vận động chức năng hàm dưới … làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. rối loạn khớp …