Thẻ tìm kiếm: điều trị hồi phục

ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CAN THIỆP TỐI THIỂU

Điều trị phục hồi là điều trị nhằm bảo tồn răng thật, phục hồi các răng sâu, viêm nhiễm còn khả năng bảo tồn. Nha khoa Như Ngọc luôn hướng theo triết lý xâm lấn tối thiểu, xu hướng chung của nha khoa thế giới đương đại,phục hồi chức năng, thẩm mỹ tốt nhất cho …