Ông già dũng cảm

 
 Ông già dũng cảm
 
Ông già dũng cảm

Ở một nơi nọ người ta mới xây xong một cây cầu. Hôm đó là ngày khánh thành, mọi người đang trên cầu vui vẻ vỗ tay và nghe phát biểu thì bỗng có một cô gái té từ trên cầu xuống sông, tất cả nhốn nháo túm đen lại nhưng không ai dám nhảy xuống cứu cô gái vì cây cầu quá cao.
Bỗng nhiên có một ông già nhảy vèo xuống sông. Sau một hồi vật lộn với dòng nước chảy xiết, ông già đã cứu được cô gái. Mọi người hoan hô ầm lên và chạy về phía ông già, sau khi cứu được cô gái tỉnh lại, các nhà báo vây quanh ông già hỏi tới tấp:
-Thưa cụ, động lực nào giúp cụ có đủ dũng cảm và sức khỏe để nhảy xuống cứu cô gái trong khi đó rất nhiều thanh niên trai tráng trên cầu mà không ai dám nhảy ?????????
Ông già lúc ấy vẫn còn nhớn nhác nhìn quanh: Ơ, đ. mẹ thằng nào đẩy tao xuống?