VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC

Giáo sư - Tiến sĩ - Thầy Thuốc Ưu Tú

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Giáo sư ngành Răng Hàm Mặt.
  • Phó Viện Trưởng viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại Học Y Hà Nội.
  • Trưởng bộ môn Nha Khoa Trẻ Em – Viện đào tạo Răng Hàm Mặt.
  • Đạt danh hiệu Thầy Thuốc Ưu tú năm 2022.
  • Đạt danh hiệu giáo sư ngành Răng Hàm Mặt năm 2022.
  • Thành viên hiệp hội cấy ghép Implant nha khoa Quốc tế ITI.

BÀI BÁO

  • Perceptions of Dentists and Non-Professionals on Some Dental Factors Affecting Smile Aesthetics: A Study from Vietnam.
  • Radicular cyst in a primary molar following pulp therapy with gutta percha: A case report and literature review.
  • HMU Fluorinze Mouthwash Enhances Enamel Remineralization: An In Vitro Study.
  • Misusing Elastics for Midline DiastemaClosure – Disaster and Treatment Via a Case Report in Vietnam.