PHÙNG THỊ THU HẰNG

Thạc sĩ - Bác sĩ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm mặt Đại học Y Hà Nội (Khóa: 2014-2020).

  2020

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Khớp cắn và Đau hàm mặt Đại học Chulalongkorn, Thái Lan (Khóa: 2021-2023).

  2023

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRỊ

 • Các bệnh lý về khớp thái dương hàm
 • Đau hàm mặt
 • Khớp cắn

BÀI BÁO

 • Validation Of The 2020 International Classification Of Orofacial Pain Criteria For Diagnosing Local Myalgia In An Academic Clinical Setting In Thailand.
 • Tổng quan hệ thống và phân tích gộp hiệu quả của thiết bị phân tích độ rung khớp trong chẩn đoán rối loạn khớp thái dương hàm.