NGUYỄN THỊ BẢO ANH

Thạc sĩ - Bác sĩ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt trường Đại Học Y Hà Nội (Khoá 2009-2015).

  2016

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Y Học (Khoá 2015-2017).

  2017

 • Công tác tại Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội từ năm 2021 đến nay.

  2021

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRỊ

 • Điều trị Nội Nha
 • Răng Trẻ Em
 • Nha Khoa Phục Hồi