NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN

Thạc sỹ - Bác sỹ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Tốt nghiệp bác sỹ răng hàm mặt trường Đại Học Y Hà Nội.

    2011

  • Bác sĩ Khoa Răng Trẻ Em – BV Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội từ T11/2011 đến nay.

  • Giảng viên thỉnh giảng bộ môn Nha Khoa Trẻ Em – Viện đào tạo RHM từ tháng 11/2011 đến nay.

  • Tốt nghiệp Thạc sĩ RHM trường Đại Học Y Hà Nội.

    2017

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRỊ

  • Răng trẻ em

BÀI BÁO

Đồng tác giả Sách: “Kém khoáng hóa men răng hàm lớn răng cửa MIH – nghệ thuật chẩn đoán, điều trị và kiểm soát” – Chủ biên: GS. TS. Võ Trương Như Ngọc.