NGUYỄN HỮU HUYNH

Thạc sĩ - Bác sĩ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp Bác sỹ Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội.

  2014

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại Học Y Hà Nội.

  2018

 • Tốt nghiệp Cao Học Pháp Việt ( Đại học Y Hà Nội- Đại Học Bordeaux).

  • Nha khoa thẩm mỹ 2014-2015.
  • Phẫu thuật miệng 2017-2018.
  • Cấy ghép implant 2018-2019.

  Chứng chỉ Giải Phẫu và phẫu thuật Đại Học Marseille Pháp.

 • Thành viên Hội các nhà lâm sàng cấy ghép Implant Thế (ITI) – Phân hội ITI

 • Việt Nam Chuyên ngành sâu:

  • Phẫu thuật miệng
  • Cấy ghép Implant
  • Phục hình thẩm mỹ

  2023

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRỊ

 • Phẫu thuật
 • Cấy ghép Implant
 • Thẩm mỹ