ĐINH THẾ BA

Bác sĩ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

 • Tốt nghiệp bác sĩ Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội (Khóa: 110).

  2018

 • Chứng chỉ chuyên sâu Nội nha đương đại – Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.

  2019

 • Chứng chỉ Phục hình tháo lắp toàn hàm – Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.

  2019

 • Chứng chỉ Cắm ghép Implant nha khoa – Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt.

  2022

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRỊ

 • Nội nha
 • Phục hồi
 • Phục hình thẩm mỹ