TRẦN THỊ KHÁNH LINH

Bác sĩ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

  • Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt trường Đại học Y Hà Nội.

    2022

  • Chứng chỉ lớp đào tạo liên tục Nha Khoa Trẻ Em Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội.

  • Tham gia nhiều workshop về nội nha.

  • Báo cáo viên trẻ xuất sắc tại Diễn đàn thầy thuốc trẻ VIDEC (2023).

    2023

CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU TRỊ

  • Răng trẻ em
  • Điều trị nội nha