Họ & Tên

Ths.BS. NGUYỄN THU TRÀ

Chức vụ

    • Chuyên ngành khớp cắn và bệnh lý đau vùng miệng mặt