Họ & Tên

BS. PHAN THỊ THU HẰNG

Chức vụ

    • Tốt nghiệp bác sĩ răng hàm mặt – Đại Học Y Hà Nội
    • Chứng chỉ nắn chỉnh răng của Bộ Y Tế