Họ & Tên

THS. BSNT. Trần Thị Hương Trà

Chức vụ

    • Giảng viên Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt – ĐH Y Hà Nội.
    • Hội viên Hội Nắn chỉnh răng Việt Nam – VAO.