Họ & Tên

ThS.BS. Vũ Lê Hà

Chức vụ

    • Công tác tại Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt   ĐHY Hà Nội
    •    Chuyên ngành nắn chỉnh răng chỉnh nha máng trong suốt Invisalign.
    •    Hội viên Hội Nắn chỉnh răng Việt Nam   VAO
    •   Tốt nghiệp lớp nắn chỉnh răng International Foundation for Dental Education, liên kết Canada và Viện Đào tạo RHM
    •   Chứng chỉ các lớp master class chỉnh nha Invisalign Hoa Kỳ