Họ & Tên

ThS.BS. NGUYỄN THÙY LINH

Chức vụ

    •  Giảng viên Bộ môn Răng Trẻ Em – Khoa Răng Hàm Mặt – Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội.
    • Tốt nghiệp chương trình đào tạo liên đại học Pháp – Việt DIU chuyên ngành Cấy ghép Implant.
    • Tốt nghiệp chương trình đào tạo liên đại học Pháp – Việt DIU chuyên ngành Phục hồi thẩm mỹ xu hướng xâm lấn tối thiểu.