Họ & Tên

Ths.BS NGUYỄN THỊ BẢO ANH

Chức vụ

    • Thạc sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt
    • Công tác tại bệnh viện RHM Trung Ương Hà Nội