Họ & Tên

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HUYNH

Chức vụ

    • Tốt nghiệp Cao học Pháp Việt 2014-2015 chuyên ngành Nha khoa thẩm mỹ.
    • Chứng chỉ Giải Phẫu và phẫu thuật Đại Học Marseille Pháp
    • Thành viên Hội Các nhà lâm sàng cấy ghép Implant Thế ITI – phân hội ITI Việt Nam