Họ & Tên

Giáo Sư /Tiến Sĩ /Thầy Thuốc Ưu Tú. VÕ TRƯƠNG NHƯ NGỌC

Chức vụ

    • Phó viện trưởng  Viện Đào tạo Răng Hàm mặt – Đại học Y Hà Nội.
    • Trưởng bộ môn Nha Khoa Trẻ Em – Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt.
    • Thành viên Hiệp hội cắm ghép Implant nha khoa Quốc tế ITI.