Họ & Tên

BSNT. LÊ THỊ HƯƠNG

Chức vụ

    • Giảng viên Bộ môn Phục hình răng, Viện đào tạo RHM, Trường đại học Y HN
    • Tốt nghiệp Cao học Pháp Việt 2013-2014