Họ & Tên

BS TRẦN THỊ KHÁNH LINH

Chức vụ

    • Tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt – Trường Đại Học y Hà Nội