Họ & Tên

BS. TĂNG VĂN NGỌC

Chức vụ

    • Hoàn thành khóa học cấy ghép Implant của Viện Đào Tạo RHM
    • Hoàn thành khoa học phục hình toàn hàm năm 2019
    • Tham gia các chương trình đào tạo về nâng xoang ghép xương, Implant vùng thầm mỹ, nhổ răng sang chấn tối thiểu, ứng dụng kĩ thuật số trong nha khoa..