Họ & Tên

BS. ĐINH THẾ BA

Chức vụ

    • Bác sĩ nha khoa tổng quát
    •  Chứng chỉ cấy ghép Implant của Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt