Họ & Tên

BS CK1. NGUYỄN THÚY NGA

Chức vụ

    • Công tác tại BV Răng Hàm Mặt TW Hà Nội.
    • Tốt nghiệp lớp cao học Pháp Việt chuyên về phục hình thẩm mỹ năm 2020 của viện đào tạo răng hàm mặt.
    • Tốt nghiệp lớp chỉnh nha toàn diện meaw kết hợp dây thẳng của Viện đào tạo răng hàm mặt.