Di xa răng hàm

Di xa răng hàm
 
 

1. Di xa bằng Distal Jet

 

2. Di xa bằng khí cụ Top Jet Distalizer

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *