Họ & Tên

Ths.Bs NGUYỄN PHƯƠNG HUYỀN

Chức vụ

    • Công tác tại khoa Răng trẻ em – BV Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội.