Họ & Tên

BS. NGUYỄN PHƯƠNG NGA

Chức vụ

    • Bác sĩ Nha Khoa Tổng Quát.
    • Tốt nghiệp khoá Điều trị chỉnh nha dựa trên sinh học và kiểm soát mặt phẳng nhai theo 3 chiều không gian của Dr Ẻnique Garcia Romero