Họ & Tên

BS. LƯU MINH QUANG

Chức vụ

    • Bác sỹ chuyên ngành răng hàm mặt.
    •  Hoàn thành chương trình đào tạo chỉnh nha chuyên sâu IFDE.
    •  Hoàn thành chương trình đào tạo chỉnh nha mặt lưỡi Dr Yeon Bum Choi, Korea.
    •  Hoàn thành chương trình đào tạo liên đại học Pháp – Việt về Cắn khớp học và Implant nha khoa