Đội Ngũ Bác Sĩ

Giáo Sư /Tiến Sĩ /Thầy Thuốc

Võ Trương Như Ngọc

Thạc Sĩ/ Bác Sĩ Nội Trú

Trần Thị Hương Trà

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Vũ Lê Hà

Thạc Sĩ /Bác Sĩ Nội Trú

Lê Thị Hương

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Nguyễn Thuỳ Linh

Bác Sĩ

Tăng Văn Ngọc

Bác Sĩ

Đinh Thế Ba

Thạc Sĩ/Bác Sĩ

Nguyễn Hữu Huynh

Bác Sĩ /Chuyên khoa 1

Cao Anh Dưỡng

Bác Sĩ /Chuyên Khoa 1

Nguyễn Thuý Nga

Thạc Sĩ /Bác Sĩ

Lê Thanh Thuý

Bác Sĩ

Lý Văn Huân

Thạc Sĩ/Bác Sĩ

Nguyễn Thu Trà